Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo


Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)

17-07-2018 20:00:00KANTONALNE AUTOMATSKE STANICE PM10 *Dnevni prosjeci PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Vijećnica 18.7 13.80 32.8 47.7 56.8 9.1 1 -
Otoka 26 14.75 5.9 26.5 42.7 16.2 - 25.4
Mobilna (Ilidža) 22.7 26.75 60.3 36 38.6 2.6 - 49
Ilijaš 21.6 18.79 3.6 7 6.7 0.3 - -
FEDERALNE AUTOMATSKE STANICE
Bjelave 19.1 11.36 37.9 35.2 40.2 - 0.2 -
Ivan Sedlo 7.5 8.39 7.8 - - - - 64

 * Dnevni prosjek predstavlja srednju vrijednost svih izmjerenih vrijednost za trenutni dan


   Legenda:

 Koncentracije polutanta u  dozvoljenim granicama
 Prekoračenje granične vrijednosti
 Prekoračenje tolerantne vrijednost

Napomene:

  • Podaci koji su označeni znakom (-) nisu očitani

  • Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani.

  • Napomena: granične i tolerantne vrijednosti su prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH br. 1/12)