13-09-2017 - Automatska stanica Vijećnica bez prikaza podataka

Zbog tehničkih problema sa konekcijom automatska stanica Vijećnica je trenutno bez prikaza podataka.07-09-2017 - 07.09.2017. - Isključen PM10 analizator na Mobilnoj stanici

Zbog tehničkih problema u radu i kvara na analizatoru PM10, isti je isključen na automatskoj Mobilnoj stanici Ilidža do daljnjeg.20-06-2017 - 11.06.2017. - Isključen PM10 analizator na Mobilnoj stanici

Zbog tehničkih problema u radu i kvara na analizatoru PM10, isti je isključen na automatskoj stanici Otoka do daljnjeg.04-04-2017 - 04.04.2017. Pušten u rad PM10 analizator na automatskoj stanici Vijećnica
03-04-2017 - 03.04.2017. - Analizator PM10 na automatskoj stanici Vijećnica u kvaru