Obavještenje

Zbog povremenih problema sa konekcijom/vezom, mogući su kratkotrajni prekidi prenosa podataka. Podaci koji se ne prikazuju nisu izgubljeni i dostupni su nakon uspostavljanja konekcije/veze sa stanicom.


20-02-2018 - 20.02.2018. - Konekcija s automatskom stanicom Otoka u funkciji.

Konekcija s automatskom stanicom Otoka u funkciji. PM10 analizator i dalje van funkcije zbog kvara.20-02-2018 - 20.02.2018. - Popravljen PM10 analizator na automatskoj Mobilnoj stanici
15-02-2018 - 15.02.2018. - Automatska stanica Otoka bez konekcije

Automatska stanica Otoka bez konekcije zbog kvara na modemu stanice. Podaci nisu izgubljeni i biti će dostupni u narednih nekoliko dana.12-02-2018 - 12.02.2018. - Prestanak rada PM10 analizatora na automatskoj stanici Otoka. Servis u toku.
06-02-2018 - 02.02.2018. - Zbog pada koncentracije zagađujućih materija u zraku: Ukinuta Prva epizoda „Pripravnost“ u Kantonu Sarajevo

Za više o ovoj informaciji kliknite na ovaj tekst.