Obavještenje

Zbog povremenih problema sa konekcijom/vezom, mogući su kratkotrajni prekidi prenosa podataka. Podaci koji se ne prikazuju nisu izgubljeni i dostupni su nakon uspostavljanja konekcije/veze sa stanicom.


17-05-2018 - Analizator sumpor dioksida SO2 na automatskoj stanici Vijećnica u kvaru.

Analizator sumpor dioksida SO2 na automatskoj stanici Vijećnica u kvaru. U toku je servis analizatora.02-03-2018 - 02.03.2018. - Informacija za javnost

Za više informacija kliknite na ovaj tekst.


02.03.2018. - Informacija za javnost


20-02-2018 - 20.02.2018. - Konekcija s automatskom stanicom Otoka u funkciji.

Konekcija s automatskom stanicom Otoka u funkciji. PM10 analizator i dalje van funkcije zbog kvara.20-02-2018 - 20.02.2018. - Popravljen PM10 analizator na automatskoj Mobilnoj stanici
15-02-2018 - 15.02.2018. - Automatska stanica Otoka bez konekcije

Automatska stanica Otoka bez konekcije zbog kvara na modemu stanice. Podaci nisu izgubljeni i biti će dostupni u narednih nekoliko dana.