Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo


Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)

16-08-2018 02:00:00KANTONALNE AUTOMATSKE STANICE PM10 *Dnevni prosjeci PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Vijećnica - - - - - - - -
Otoka - - 5.8 4.8 10 5.3 - 13
Mobilna (Ilidža) 13.7 17.39 2.3 15.9 17.6 1.7 - 29
Ilijaš 18.1 21.40 8.4 4.6 4.5 0.3 - -
FEDERALNE AUTOMATSKE STANICE
Bjelave 20 19.98 4.9 16.9 19.9 - 0.2 -
Ivan Sedlo 11.1 12.43 11.3 - - - - 65.6

 * Dnevni prosjek predstavlja srednju vrijednost svih izmjerenih vrijednost za trenutni dan


   Legenda:

 Koncentracije polutanta u  dozvoljenim granicama
 Prekoračenje granične vrijednosti
 Prekoračenje tolerantne vrijednost

Napomene:

  • Podaci koji su označeni znakom (-) nisu očitani

  • Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani.

  • Napomena: granične i tolerantne vrijednosti su prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH br. 1/12)