Kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo


Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)

18-01-2019 19:00:00KANTONALNE AUTOMATSKE STANICE PM10 *Dnevni prosjeci PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Vijećnica 24.5 30.17 24.4 65.2 91.2 26 0.7 -
Otoka - 57.28 - - - - - -
Mobilna (Ilidža) 84.1 110.87 47.1 29.9 37.9 7.9 - 25.6
Ilijaš - 251.20 - - - - - -
FEDERALNE AUTOMATSKE STANICE
Bjelave - - - - - - - -
Ivan Sedlo - 6.96 - - - - - -

 * Dnevni prosjek predstavlja srednju vrijednost svih izmjerenih vrijednost za trenutni dan


   Legenda:

 Koncentracije polutanta u  dozvoljenim granicama
 Prekoračenje granične vrijednosti
 Prekoračenje tolerantne vrijednost

Napomene:

  • Podaci koji su označeni znakom (-) nisu očitani

  • Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani.

  • Napomena: granične i tolerantne vrijednosti su prema Pravilniku o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (Sl.novine FBiH br. 1/12)